Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez SDPK Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie usług i narzędzi IT.

Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.

Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki, jakim jest marketing produktów i usług własnych. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych i promocyjnych możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw poprzez wysłanie poniższej wiadomości.

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania marketingowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji.

Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

• wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi,
• księgowe,
• świadczące usługi marketingowe,
• windykacyjne,

a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia.

Dziękujemy, że jesteście z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@sdpk.pl